Vi har det mesta av det bästa!

Specialitet

Försäljning av järnvaror
Byggmaterial
Jaktutrustning

Adress

Kontaktinfo

Lenhovda Järnhandels AB
Köpmangatan 26
364 42 Lenhovda

Telefon: 0474-200 25

Kontaktperson

Andreas Svensson
Epost: info@lenhovdajarnhandel.se